מבנה ציבור | מועדון נוער ובית כנסת ברחובות

מידע אודות הפרוייקט

שני בתי כנסת לשתי קהילות ברחובות ממוקמים מעל מועדון נוער ברחובות.