מגורים | בניה רוויה ברמת גן

מידע אודות הפרוייקט

בניין מגורים בן חמש קומות עבור יזם ברמת–גן
he_IL
en_US he_IL