מוסדות חינוך
כבר בשנת 2001 תוכננה קריית חינוך " ירוקה" ברהט ובה 2 בתי ספר ושני מקבצי גני ילדים. לאחרונה תוכננו מקבצי גני ילדים בשכונות הירוקות בכפר סבא וכן בית ספר בן קיימא בשכונה הירוקה ביבנה. בכל הפרויקטים המתוכננים במשרד, גם אם אינם נושאים את דגל הבניה הירוקה, מושם דגש על תכנון בהתאם לתנאי השטח, לאקלים, מיקומו של הבניין בהתאם לרוחות השמיים ושאר עקרונות הבנייה הירוקה. יונה יחיעם מוסמכת כיועצת לבניה ירוקה מטעם מכוון התקנים.

פרויקטים לצפייה :

בית ספר טלמון

בית ספר יבנה

ישיבת נווה

אולפנת נווה

בית ספר מדעי רעננה

אולפנה עמית צפת

קרית חינוך נרייה

גנים כפר סבא

קרית חינוך ברהט

בית ספר אלסלם

גן ילדים אלסלם