עיצוב פנים | ססובר

מידע אודות הפרוייקט

הבנייה הסתיימה בשנת 2010
בניין משרדים בשטח של כ-800 מר' באזור התעשייה לוד. העיצוב הדגיש את ציר התנועה המרכזי במבנה בצבע והצורה. הקיר מעוגל ומודגש בטיח כחול עם טקסטורה. מול הכניסה מוקם קיר מים ליצירת זרימה ועניין לאורחים.