תבע ובינוי | שכונת הדבורים

מידע אודות הפרוייקט

התכנון הסתיים בשנת 2008 שכונת מגורים לחברי קיבוץ גלעד. תכנון הבינוי בשכונת מגורים חדשה לקיבוץ גלעד.
he_IL
en_US he_IL